Tupoksi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAHAN NAGARI
/WALI NAGARI

Menyelenggarakan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
Mengajukan rancangan peraturan Nagari
Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengnenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
Membina kehidupan masyarakat Nagari
Membina ekonomi nagari
Mengordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif
Mewakili nagarinya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan perundang-undangan; dan
Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.