Tokoh Masyarakat

Sungai Janiah terdiri dari unsur-unsur masyarakat diantaranya tokoh Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Pemuda, Bundo Kanduang.
Niniak Mamak merupakan kepala kaum/ kepala suku, yang mana masing-masing suku memiliki satu pemimpin (Datuak).
Suku Tanjuang yang dipimpin oleh Datuak Rajo Pangulu dan Datuak Majo Indo. Suku Jambak dipimpin oleh Datuak Rajo Batuah, Datuak Bandaro Kayo, Datuak Intan Batuah, Datuak Panduko Reno. Suku Koto dipimpin oleh Datuak Palindih dan Datuak Basa Nan Putiah. Suku Sikumbang dipimpin oleh Datuak Dipucuak. Suku Pisang dipimpin oleh Datuak Yang Basa, Suku Malayu dipimpin oleh Bandaro Nan Putih, Suku Caniago dipimpin oleh Sutan Parpatiah.

niniak mamak sungai janiah

 

Alim Ulama di Sungai Janiah meliputi para tokoh-tokoh agama yang menduduki Masjid dan Surau-surau di Sungai Janiah.

acara pengajian


Pemuda di Sungai Janiah yaitu Generasi Muda Wisata Ikan Sakti (GRAMWIK’S) meliputi seluruh pemuda pemudi di Sungai Janiah.

gotong royong

 

Para ibuk ibuk bundo kanduang Sungai Janiah berkumbul pada sebuah acara alek Batagang Panghulu salah satu suku di Sungai Janiah

para bundo kanduang